Verslag conferentie "Stille dilemma's van jongeren met een niet-westerse achtergrond, mythes rond maagdelijkheid"

 

De conferentie is bezocht door een breed scala aan beroepsgroepen en gemeenschappen. Het betrof artsen, seksuologen, psychologen, onderwijzers, welzijnswerkers, ambtenaren, vertegenwoordigers van de politie en justitie, politici en sleutelpersonen uit de doelgroepen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze binnen hun werk en gemeenschap geconfronteerd worden met de stille dilemma’s van jongeren, waarbij sprake is van een taboe en/of dubbele moraal ten aanzien van seksualiteit voor het huwelijk.

De aanwezigen hebben een actieve rol gespeeld bij het zoeken naar verbindende oplossingen en het in contact brengen van de formele en informele netwerken. Hun inbreng en vragen stonden centraal tijdens deze mooie dag en vormen de rode draad binnen het verslag. Dit verslag gaat in op de aanleiding, het initiatief, het programma, het verloop van de dag en de uitkomsten.

De onderdelen van dit verslag kunnen in samenhang of los van elkaar worden gelezen:

 

Deel 1 Aanleiding en initiatief van de conferentie

Deel 2 Opzet, doel, beoogde resultaten, doelgroep en programma

Deel 3 Samenvatting en aanbevelingen

Deel 4 Conclusies en vervolgacties

Deel 5a Verslag ochtendprogramma

Deel 5b Verslag middagprogramma

 

De conferentie is in samenwerking met de gemeente Amsterdam en Rutgers WPF gerorganiseerd. Met ondersteuning van de gemeente Rotterdam Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling en Stichting Bevordering van Volkskracht.

 

Copyright © 2021 Mythe Ontkracht
All Rights Reserved.